Predplačila kmetom za škodo, ki so jo utrpeli na kmetijskih zemljiščih ob letošnjih poplavah in neurjih

Na Ministrstvo za naravne vire in prostor smo naslovili vprašanje občine članice glede predplačili za škodo, ki so jo utrpeli na kmetijskih zemljiščih ob letošnjih poplavah in neurjih.


Vprašanje smo že naslovili na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer so nam predlagali, da se z vprašanjem obrnemo na MNVP, saj škoda na kmetijskih zemljiščih spada med škodo na stvareh, ki je v njihovi pristojnosti. Občino zanima kdaj se bodo pričela predplačila kmetom za škodo, ki so jo utrpeli na kmetijskih zemljiščih ob letošnjih poplavah in neurjih.