Odmera NUSZ

VPRAŠANJE:

Pri odmeri NUSZ je Občina trčila ob naslednjo težavo in sicer je bilo NUSZ odmerjeno za določeno stanovanjsko hišo, katero je občan renoviral in ki je postavljena na parceli, ki je v lasti 4 solastnikov – v lasti občana ter 3 oseb za katere je iz zemljiške knjige razvidno (in tudi dejansko) živijo v Argentini. Hišo nedvomno uporablja le občan s svojo družino, zato mu je bilo kot uporabniku za hišo odmerjeno NUSZ v celoti, nakar se je pritožil z razlogom, da je lastnik in uporabnik hiše le do deleža kot je zapisan v zemljiški knjigi. Druga stopnja-Ministrstvo za finance nam je zadevo vrnilo v ponovni postopek.

Služba občinske uprave je nato pridobila potrdilo UE iz katerega je razvidno stalno bivališče občana na navedenem naslovu, vendar ta še vedno navaja, da stalno bivališče ne more biti podlaga za odmero NUSZ  in da ne dokazuje, da solastniki, ki na navedeni nepremičnini nimajo stalnega bivališča ne uporabljajo stavbe.

Ker imajo podobnih primerov še kar nekaj in  bi se radi izognili vračilu v ponovni postopek, vas prosimo za informacijo ali je morda katera izmed občin naletela na navedeno težavo oz. ali je v njihovih primerih bilo potrdilo o stalnem bivališču zadosten dokaz, da se odmera NUSZ občanu odmeri v celoti ali ne ter kakšne druge dokaze lahko občina v postopku sploh še predloži, da bo odmera obveljala.