Dilema občin pri uporabi obrazcev nove gradbene zakonodaje

Na Ministrstvo za naravne vire in prostor smo naslovili vprašanje občine članice, ki se je znašla v dilemi glede uporabe novih obrazcev gradbene zakonodaje pri izdaji soglasij.

***