214. dopisna seja Vlade RS 26. 4. 2024

Vlada RS je na 214. dopisni seji, določila deleže posameznih vrst plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, danih na trg v Republiki Sloveniji in prerazporedila proračunska sredstva Direkciji RS za vode za ukrepe na prodnih zadrževalnikih rek. Prav tako pa je podala soglasje amandmaju k spremembam Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji.