187. dopisna seja Vlade RS 7. 2. 2024

Vlada RS je na 187. dopisni seji, ki je potekala 7. 2. 2024, potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic močnih neurij s plazovi in poplavami od 27. oktobra do 6. novembra 2023 ter odločila o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu. Določila je tudi besedilo Resolucije o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2024–2028 ter sprejela Akcijski načrt na področju drog za obdobje 2024–2025.

* * *