ZAKON O GOSPODARSKIH DRUŽBAH – ROK: 27. 10. 2023

Na spletni strani eDemokracija, smo zasledili objavo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: Zakon), ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) je temeljni sistemski zakon na področju prava družb, ki med drugim določa statusna korporacijska pravila ustanovitve in poslovanja gospodarskih družb. Zaradi prilagajanja in usklajevanja z evropskim pravom družb, je bilančni oziroma računovodski del področje ZGD-1, ki je v preteklosti doživelo veliko večjih sprememb potrebno prilagoditi tem spremembam.

Cilji zakona:

Vaše predlog, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 27. 10. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si.