PREDLOG UREDBE O POGOJIH UPORABE JAVNIH SREDSTEV ZA GRADNJO VISOKOZMOGLJIVIH FIKSNIH ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ OZIROMA NADGRADNJO ALI RAZŠIRITEV OBSTOJEČIH FIKSNIH OMREŽIJ, GRADNJO MOBILNIH OMREŽIJ 5G IN ZA SPODBUJANJE POVEZLJIVOSTI – ROK: 2. 11. 2023

S strani Ministrstva za digitalno preobrazbo smo bili obveščeni o ponovni objavi predloga Uredbe o pogojih uporabe javnih sredstev za gradnjo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo ali razširitev obstoječih fiksnih omrežij, gradnjo mobilnih omrežij 5G in za spodbujanje povezljivosti (v nadaljevanju: Uredba).

Uredba določa pogoje za:

Ministrstvo pojasnjuje, da Uredba nudi le splošno pravno podlago za dodelitev javnih sredstev za namen gradnje omrežij in spodbujanje povezljivosti v skladu s predpisi Evropske unije. Odločitev o podrobnejši vsebini in tehničnih rešitvah konkretnih razpisov, ki bodo sledili, bo odvisna od strateških odločitev države in razpoložljivih finančnih sredstev.

Vaše predlog, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 2. 11. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si.