UREDBA O PODROBNEJŠIH PRAVILIH ZA IZVAJANJE NADZORA IN SPREMLJANJE DRŽAVNE POMOČI V KMETIJSTVU, GOZDARSTVU, RIBIŠTVU IN AKVAKULTURI – ROK: 5. 10. 2023

S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v pregled in pripombe prejeli delovno gradivo v zvezi s pripravo vladne uredbe o podrobnejših pravilih za izvajanje nadzora in spremljanje državne pomoči v kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu in akvakulturi.

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravljajo vladno uredbo, namen katere je podrobneje urediti postopek uradne priglasitve načrta državne pomoči in pomoči de minimis v kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu in akvakulturi, poročanje o dodeljeni pomoči v okviru uradno priglašenih načrtov pomoči v navedenih gospodarskih panogah, vodenje evidenc o uradno priglašenih načrtih pomoči v navedenih gospodarskih panogah in pridobitev podatkov iz teh evidenc. Hkrati se z novo uredbo nadomešča nekoliko zastarela predpisa iz leta 2004, in sicer Uredbo o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva ter Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v skladu z Zakonom o kmetijstvu in Zakonom o morskem ribištvu pristojno za nadzor in spremljanje državne pomoči in pomoči de minimis v kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu in akvakulturi. Organi, ki v teh gospodarskih panogah načrtujejo dodelitev pomoči iz javnih sredstev subjektom, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, morajo o tem pred začetkom izvajanja takšnega načrta obvestiti ministrstvo. Ta obveznost izhaja iz zahtev 108. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki ureja nadzor in spremljanje načrtov državne pomoči v državah članicah Evropske unije.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 5. 10. 2023 na elektronski naslov ana.potocnik@zdruzenjeobcin.si