UREDBA O IZVAJANJU INTERVENCIJ S PODROČJA ZEMLJIŠKIH OPERACIJ IZ STRATEŠKEGA NAČRTA SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE 2023 – 2027 – ROK: 3. 11. 2023

Na spletni strani eDemokracija, smo zasledili objavo predloga Uredbe o izvajanju intervencij s področja zemljiških operacij iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023 – 2027 (v nadaljevanju: Uredba), ki jo je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Uredba:

S to uredbo se izvajajo naslednje intervencije in podintervencije s področja zemljiških operacij iz SN SKP:

  1. intervencija izvedba agromelioracij in komasacij kmetijskih zemljišč:
  2. podintervencija izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih,
  3. podintervencija izvedba komasacij kmetijskih zemljišč;
  4. intervencija izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom;
  5. intervencija tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom;
  6. intervencija individualni namakalni sistemi in nakup namakalne opreme:
  7. podintervencija izgradnja individualnih namakalnih sistemov,
  8. podintervencija nakup namakalne opreme;
  9. intervencija tehnološke posodobitve individualnih namakalnih sistemov.

Na podintervanciji »izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih« in »izvedba komasacij kmetijskih zemljišč« lahko na javne razpise, poleg Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, kandidirajo tudi lokalne skupnosti.

Vaše predlog, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 3. 11. 2023 na elektronski mateja.krvina@zdrizenjeobcin.si