SPREMEMBE IN REŠITVE ZA IZBOLJŠANJE ZDRAVSTVENEGA SISTEMA – ROK 14. 6. 2023

Ministrstvo za zdravje je pripravilo dokument s predlogi sprememb in rešitev za izboljšanje zdravstvenega sistema, ki jih je podala zdravniška stroka.

S predlaganimi ukrepi se želi zagotoviti da bo javni zdravstveni sistem v Sloveniji s pogoji dela in ustreznim načinom plačevanja zadržal zdravnike kot odgovorne nosilce zdravstvene dejavnosti v državi in na tistih mestih, kjer je njihovo delo za zdravje ljudi najpomembnejše.

Predlagani ukrepi so v dokumentu navedeni v 15 točkah, in sicer:

 1. Posodobitev upravljanja javnih zavodov
 2. Zdravnik kot neodvisni ponudnik zdravstvenih storitev
 3. Neodvisna agencija za kakovost in varnost v zdravstvu
 4. Digitalizacija zdravstva
 5. Uskladitev trajanja specializacij s povprečnim trajanjem specializacij v Evropski uniji
 6. Vzpostavitev in razvoj standardov in normativov dela zdravnika
 7. Vzpostavitev plačnih sorazmerji
 8. Postopno približevanje Evropski direktivi o delovnem času (40 + 8)
 9. Uvedba normativnega mehanizma za administrativno razbremenitev
 10. Izenačitev ureditve kritja stroškov zdravstvenih storitev v tujini s kritjem stroškov zdravstvenih storitev v Sloveniji pri zasebnem izvajalcu
 11. Spremembe pri sistemu javnega naročanja v zdravstvu

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 14. 6. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *