Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah – rok: 24. 4. 2024

S strani Ministrstva za javno upravo smo v ponoven pregled in mnenje prejeli predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (v nadaljevanju: Zakon).

Ministrstvo je na podlagi pripomb, podanih v predhodnem postopku usklajevanja besedila pripravilo novo verzijo besedila predloga Zakona, in med drugim upoštevalo:

Celoten odziv ministrstva na predloge in pripombe je na voljo v 7. točki predloga Zakona.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 24. 4. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.