PREDLOGI PRAVILNIKOV V ZVEZI UREDITVIJO JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA – ROK 14. 4. 2023

Na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo smo pripravili pravilnike, ki se nanašajo na javni potniški promet, in sicer:

Vaše predlog, mnenja in rpipombe nam lahko posredujete do 14. 4. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *