Predloga novel Zakona o rudarstvu – rok 19. 7. 2024

V postopku obravnave v Državnem zboru RS se nahajata dva predloga novel Zakona o rudarstvu, in sicer je predlagatelj enega Vlada RS, drugega pa skupina poslank in poslancev.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o rudarstvu

Predlog Zakona je v postopek sprejema vložila skupina poslank in poslancev, njegov cilj pa je doseči večjo vključenost občin pri podaljšanju koncesije za izkoriščanje mineralnih surovin.

S spremembo 50. člena veljavnega Zakona o rudarstvu, ki določa pogoje za podaljšanje časa veljavnosti rudarske pravice za izkoriščanje, se dodaja nov pogoj, in sicer pozitivno mnenje lokalne skupnosti.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu

S predlogom Zakona se iz šest na 12 mesecev podaljšuje pogoj za podaljšanje časa veljavnosti rudarske pravice za izkoriščanje iz 50. člena veljavnega zakona.

Spreminjajo se tudi pogoji za opravljanje nalog rudarskega inšpektorja iz 124. člena, in sicer znižuje zahtevana stopnja izobrazbe za rudarskega inšpektorja, ki nadzira izvajanje rudarskih del na površini.

Vaše predloge, mnenja in pripombe na posamezen predlog zakona nam lahko posredujete do 19. 7. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.

DZ-RS_PREDLOG-ZAKONA-O-RUDARSTVU_VLADNI-PREDLOG_JUNIJ-2024Prenos
DZ-RS_PREDLOG-ZAKONA-O-RUDARSTVU_PREDLOG-POSLANK-IN-POSLANCEV_JUNIJ-2024Prenos