Predlog zakona o spremembah Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v republiki sloveniji v letih od 2023 do 2027 – rok 2. 11. 2023

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je pripravilo predlog Zakona o spremembah Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027.

Zakon, ki je bil sprejet v letu 2022 je za obdobje od leta 2023 do 2027 za investicije v športno infrastrukturo predvidel 150 milijonov sredstev. S predlogom spremembe zakona se to obdobje podaljšuje za tri leta, torej do leta 2030. Predviden znesek 150 milijonov evrov se ne zmanjšuje, znižuje pa se letni obseg sredstev. Tako se v letu 2023 sredstva znižajo za 20 milijonov, v obdobju od 2024 do 2027 za 10 milijonov eurov, v letih 2028 do 2030 pa se za namen zakona zagotovi dodatnih 20 milijonov eurov.

Razlogi, ki so narekovali sprejem zakona, so še vedno podani, vendar je ob upoštevanju stanja javnih financ, tudi zaradi posledic poplav v mesecu avgustu 2023, treba ukrep spremeniti in zmanjšati letni učinek ukrepa na javnofinančne odhodke.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 2. 11. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si.

* * *