Predlog Zakona o spremembah zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027 – rok: 15. 4. 2024

Vlada RS je v postopek sprejema v Državnem zboru RS vložila predlog Zakona o spremembah zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027.

Z Zakonom se podaljšuje ukrep zagotavljanja finančnih sredstev za tri leta, in sicer do leta 2030, hkrati pa se znižuje letni obseg sredstev, namenjenih za ukrep, in sicer:

• s 30 na 7,4 milijonov evrov v letu 2023:

V letu 2023 je bilo za investicije porabljenih le 7,35milijonov eurov, med drugim tudi zato, ker lokalne skupnosti niso imele zadostnega časa za pripravo na izvajanje zakona in pripravo ustreznih projektov, s katerimi bi lahko kandidirali za sofinanciranje. Zato se s tem zneskom opredeljuje znesek dejansko porabljenih sredstev in se jih umešča v časovni in finančni okvir zakona.

• s 30 na 22,6 milijonov evrov v letu 2024.

• po 20 milijonov evrov v letih 2025–2030.

Skupni obseg sredstev, zagotovljenih za investicije v športno infrastrukturo, ostaja nespremenjen, in sicer 150 milijonov evrov.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 15. 4. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.