Predlog Zakona o spremembah Zakona o dedovanju – rok: 24. 1. 2024

S strani Ministrstva za pravosodje smo v pregled in mnenje prejeli predlog Zakona o spremembah Zakona o dedovanju (v nadaljevanju: Zakon).

Poglavitna rešitev, ki se s predlogom Zakona predlaga, je skrajšanje rokov za odziv dedičev in upnikov na oklic ter nadomestitev objave oklica na sodni deski in v Uradnem listu RS oziroma na drug primeren način z objavo na spletni strani sodišča. Nujnost oziroma smotrnost predlaganega skrajšanja teh rokov in določitve drugačnega načina seznanitve neznanih dedičev in upnikov izhaja iz Poročila delovne skupine za analizo vzrokov za podaljšanje časa reševanja zadev in zmanjšanja števila rešenih zadev pri Vrhovnem sodišču RS in pobude Mestne občine Koper.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 24. 1. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.