Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju – rok: 5. 4. 2024

Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (v nadaljevanju: Zakon), ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance.  

Poglavitne rešitve predloga zakona so, poleg – uskladitve slovenskega pravnega reda z evropsko zakonodajo, in sicer z Direktivo 2022/2464/EU, ki spreminja Direktivo 2006/43/ES in Uredbo 537/2014/EU, tudi:

Spremenjene definicije pojmov in mestoma uvedba novih, s čimer se dodatno uredi dajanje zagotovil o zanesljivosti poročanja o trajnostnosti.

Na področju profesionalnih kvalifikacij:

Skladno z navedenim sledijo spremembe glede vpisa v register pooblaščenih in zakonitih revizorjev oziroma revizijskih družb, da bo jasno, kateri revizorji/družbe imajo dovoljenje za dajanja zagotovil o zanesljivosti poročanja o trajnostnosti in kateri ne.

S spremembami kazenskih določb se bo nadalje zagotavljalo kakovost revidiranja tudi na področju dajanja zagotovil o zanesljivosti poročanja o trajnostnosti.

Javni nadzor nad dajanjem zagotovil o zanesljivosti poročanja o trajnostnosti bo imela Agencija. Vzajemna priznavanja regulativnih dogovorov, poklicne skrivnosti in regulativnega sodelovanje med državami članicami se bodo uporabljale tudi za zagotavljanje poročanja o trajnosti.

Poleg navedenega so s predlogom zakona predlagane tudi druge spremembe:

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 5. 4. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.