Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju – rok: 21. 3. 2024

Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (v nadaljevanju: Zakon), ki ga je pripravilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

Predlog Zakona med drugim določa:

Spreminja se tudi 42. člen sedaj veljavnega Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju. Ta določa, da ima dijak na praktičnem usposabljanju z delom pravico do nagrade, s spremembo Zakona pa se to nadgrajuje in določa, da ima dijak pravico tako do nagrade kot prehrane med delom. Slednje mora delodajalec dijaku zagotoviti na enak način kot svojim zaposlenim.  

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 21. 3. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.