Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave (ZON-F) – rok: 7. 8. 2024

Ministrstvo za naravne vire in prostor je pripravilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave (ZON-F) (v nadaljevanju: Zakon).

Bistveni cilj predloga Zakona so:

odprava nepotrebnih administrativnih ovir in s tem razbremenitev pristojnih organov ter državljanov:

izboljšanje upravljanja naravnih vrednot:

učinkovitejše ukrepanje v primeru neposrednega ogrožanja državljanov po velikih zvereh;

ureditev področja invazivnih tujerodnih vrst:

ureditev problematike vožnje v naravi, izboljšave nadzora in zvišanje glob, itd.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko  posredujete do 7. 8. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si .

* * *