Predlog Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev – rok: 7. 12. 2023

S strani Državnega zbora RS smo v pregled in mnenje prejeli predlog Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (v nadaljevanju: Zakon), ki ga je pripravila Vlada RS.

Cilji predloga Zakona so, da se na prizadetih območjih zaradi poplav in plazov zagotovijo mehanizmi, ki omogočajo hitrejšo obnovo, zaščito pred prihodnjimi naravnimi nesrečami ter pospešitev razvoja na prizadetih območjih.

Hkrati je namen predlaganega Zakona določitev sprememb in prilagoditev, ki bodo omogočile dosego ciljev s poenostavitvijo postopkov pri pridobivanju različnih dovoljenj in soglasij, urejanju vodotokov, umeščanju v prostor in čiščenju degradiranih območij, s poenostavitvijo postopkov javnega naročanja, nadomestnih gradenj, razvoja internetnih povezav ter z določitvijo 3. razvojne osi kot prioritetnega projekta, zdravstvenim monitoringom ljudi, ki živijo na degradiranih območjih, posebna skrb bo namenjena spremljanju zdravstvenega stanja otrok.

Poglavitne rešitve predloga Zakona so med drugim:

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 7. 12. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina@zdruzenjeobcin.

.

Za sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujemo.