Predlog Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva – rok: 17. 11. 2023

S strani Ministrstva za zdravje smo v seznanitev prejeli Predlog Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva. Poslabšane razmere v zdravstvu in delno slabo delovanje nekaterih podsistemov namreč zahtevajo takojšnje ukrepanje in zagotovitev nujnih temeljnih pogojev za učinkovito delovanje javnega zdravstvenega sistema. Zakon bo v Državnem zboru RS obravnavan po nujnem postopku.

Predlog zakona zaradi odprave organizacijskih slabosti zdravstvenega sistema in nerazumno dolgih čakalnih dob ter zagotavljanja izvajanja zdravstvenega zavarovanja na področju zdravstvenega varstva vsebuje nujne, ciljano usmerjene ukrepe v zdravstvu in nujne ukrepe za izvajanje določb Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T), s katerim se s 1. 1. 2024 uvaja obvezni zdravstveni prispevek. Zakon se sprejema po nujnem postopku, zato ni bil posredovan v javno razpravo.

Ministrstvo je podalo enodnevni rok za podajo pripomb, in sicer 10. 11. 2023. Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete DANES 10. 11. 2023, do konca dneva na elektronski naslov mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si. Zakon pa bo deležen še obravnave v Državnem zboru RS, zato nam pripombe, mnenja in predloge lahko posredujete do petka, 17. 11. 2023.