Predlog Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva – rok: 12. 12. 2023

Na spletni strani Državnega zbora RS je objavljen predlog Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva (v nadaljevanju: Zakon), katerega je v sprejem in obravnavo posredovala Vlada RS.

Poglavitne rešitve predloga Zakona:

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 12. 12. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si.

Za sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujemo.