Predlog Zakona o medijih – rok 29. 1. 2024

Ministrstvo za kulturo je pripravilo predlog Zakona o medijih, ki prinaša sledeče novosti:

Prvi vsebinski sklop zakona zajema zagotavljanje svobode izražanja, novinarske avtonomije in neodvisnosti medijev. Vsebuje določbe o svobodi izražanja, novinarski avtonomiji in uredniški neodvisnosti, zaščiti vira, odgovornem uredniku, statusu samostojnega novinarja ter informacijah za medije.

Drugi vsebinski sklop zakona zajema ukrepe na področju spodbujanja in zaščite medijskega pluralizma. Opredeljuje javni interes na področju medijev, ureja državne pomoči medijem, zagotavlja transparentnost podatkov o medijih (vpis v razvid medijev, razkritje konflikta interesov), ureja postopek priglasitve koncentracij v medijih, določa obveznost zagotavljanja programskih deležev, ureja programe posebnega pomena in ustanavlja Nacionalni svet za medije.

Tretji vsebinski sklop določa obveznosti in odgovornosti izdajateljev oziroma nujne omejitve medijske dejavnosti, ki so potrebne za zaščito pravice državljanov in prebivalcev do obveščenosti in pred zlorabami medijske moči. V okviru tega stebra se urejajo zaščita slovenskega jezika v medijih, prepoved spodbujanja k neenakopravnosti, nasilju in vojni ter razpihovanja sovraštva in nestrpnosti, zaščita otrok v medijih, pravila za komentiranje javnosti, objava nujnega sporočila, splošne zahteve in omejitve pri oglaševanju, državno oglaševanje prepoved političnega oglaševanja in verske propagande v javnih medijih, umetna inteligenca v medijih ter pravica do popravka in odgovora.

Skladno s predlogom zakona bodo po novem morale državne ustanove, kamor zakon šteje ministrstva, agencije, občine in druge ustanove, redno poročati o vseh medijskih izdatkih – oglasih, kampanjah in drugih zakupih medijskega prostora.

Vaše predlog, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 29. 1. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.