Predlog Zakona o izvajanju Uredbe (EU) o evropskem upravljanju podatkov – rok 11. 7. 2024

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je pripravilo predlog Zakona o izvajanju Uredbe (EU) o evropskem upravljanju podatkov (v nadaljevanju: Zakon).

Poglavitne rešitve predloga Zakona so predlagane z namenom prilagoditve nacionalne zakonodaje določbam Uredbe 2022/868/EU, in sicer:

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 11. 7. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.