Predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih – rok: 5. 2. 2024

Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo predloga Zakona o dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih  (v nadaljevanju: Zakon), ki ga je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

V predlogu Zakona med drugim Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije predlaga, da se obveza brezplačnega prenosa solastniškega deleža iz RS/občine na člane agrarne skupnosti časovno ne omeji in bi veljala vseskozi. Med tem ko Ministrstvo predlaga zgolj podaljšanje roka (do sedaj je bila ta obveza časovno omejena na dve leti, kar poteče aprila 2024), še npr. za 2 leti, posebno zaradi odločanja Ustavnega sodišča RS o skladnosti 43.b člena ZAgrS z Ustavo RS.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 5. 2. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si