Predlog Zakona o digitalizaciji zdravstva – rok: 9. 5. 2024

Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili predlog Zakona o digitalizaciji zdravstva (v nadaljevanju: Zakon), ki ga je pripravilo Ministrstvo za zdravje.

Cilji predloga Zakona so:

Predlog Zakona med drugim predvideva tudi ustanovitev gospodarske družbe (javno podjetje) v 100-odstotni državni lasti:

Družba bo za zavode v javni zdravstveni mreži opravljala predvsem sledeč naloge:

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 9. 5. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.