Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 – rok: 3.1.2024

S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo v pregled in mnenje prejeli predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter

predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja

Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (v nadaljevanju: Uredba).

Obilno deževje v začetku avgusta 2023 je v večjem delu Slovenije povzročilo poplave, ki so kmetijam na poplavljenih območjih uničile med drugim tudi proizvodni potencial. Vlada RS je pristopila k pomoči prizadetim ljudem, v okviru kmetijskega resorja, pa k pomoči prizadetim kmetijam oziroma njihovemu proizvodnemu potencialu. Da bi bila pomoč dovolj hitra in učinkovita ter prilagojena potrebam prizadetih kmetijskih gospodarstev, je ministrstvo evropski komisiji predlagalo 15. spremembo PRP 2014 – 2020, ki je podlaga za pripravo izvedbenega predpisa ter izvedbo javnih razpisov.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 3. 1. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.