Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027 – rok: 24. 5. 2024

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027 (v nadaljevanju: Uredba).

Predlog Uredbe določa izvajanje skupnega pristopa lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v letih 2023 – 2027, iz strateškega načrta, ki ureja skupno kmetijsko politiko za obdobje 2023 – 2027 za Republiko Slovenijo, in programom, ki ureja izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021 – 2027, ter določa podpore v okviru skupnega pristopa LEADER/CLLD, ki so predmet sofinanciranja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

V predlogu Uredbe se med drugim spreminja oziroma dodaja:

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 24. 5. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.