Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, v programskem obdobju 2021-2027 – rok: 21. 3. 2024

Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, v programskem obdobju 2021-2027 (v nadaljevanju: Uredba), ki jo je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Uredba ureja in določa nujne dopolnitve, ki omogočajo lažje in hitrejše izvajanje aktivnosti Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost za končne upravičence. S spremembo Uredbe se omogočijo predplačila, skladno s 33. členom Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2023 in 2024, za tiste upravičence, ki ustrezajo dikciji iz 33. člena tega zakona, prav tako se določijo roki za vlaganje zahtevkov za delovanje Lokalnih akcijskih skupin za ribištvo ter uskladijo posamezne vsebine iz Priloge 5 te Uredbe.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 21. 3. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.