PREDLOG UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O IZOBRAZBI IN STROKOVNEM IZPITU ZA VODENJE IN ODLOČANJE V UPRAVNEM POSTOPKU – ROK 16. 8. 2023

S strani Ministrstva za javno upravo smo v pregled in mnenje prejeli predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem postopku (v nadaljevanju: Uredba).

Uredba spreminja ali dopolnjuje obstoječo ureditev v zvezi s postopkom opravljanja strokovnega izpita, nekaterimi obveznostmi članov izpitne komisije do kandidatov, imenovanjem in razrešitvijo članov izpitne komisije.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 16. 8. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

***