PREDLOG UREDBE O PROSTEM LETENJU -ROK 15. 3. 2023

Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo predlog Uredbe o prostem letenju, ki ki nadomešča sedaj veljavno Uredbo o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu ter na celovit način ureja področje prostega letenja.  V dogovoru z nekaterimi samoupravnimi lokalnimi skupnostmi predlog uredbe v 29. členu vključuje možnost, da občine lahko pooblastijo svoja občinska redarstva za izvajanje nadzora nad nekaterimi določbami uredbe. S tem se v občinah, kjer so tovrstne aktivnosti prisotne v večji meri, omogoča bolj učinkovit nadzor ter urejenost področja uporabe naprav za prosto letenje, posledično pa tudi večja varnost.

PRILOGA 1

Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete 15. 3. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *