PREDLOG UREDBE O PODROBNEJŠIH PRAVILIH UREJANJA PROSTORA ZA UMEŠČANJE FOTONAPETOSTNIH NAPRAV ROK 18.7.2023

Na spletni strani eDemokracija, smo zasledili predlog Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav (v nadaljevanju: Uredba), ki ga je pripravilo Ministrstvo za naravne vire in prostor.

Uredba o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav je namenjena neposredni uporabi pri dovoljevanju in postavitvi fotonapetostnih naprav, če je glede na zmogljivost naprave in vrsto gradbenega posega zanje treba pridobiti gradbeno dovoljenje ali morebitno mnenje oziroma soglasje občine ali ministrstva za izvajanje posegov v prostor. Prostorski izvedbeni pogoji iz te uredbe se uporabljajo tudi v vseh drugih primerih postavitve fotonapetostnih naprav, ko pridobivanje gradbenega dovoljenja ali drugega soglasja ni predvideno oziroma so s specialnimi predpisi predvidena druga morebitna dovoljenja, soglasja ali priglasitve za postavitev fotonapetostnih naprav.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 18. 7. 2023 na elektronski naslov ana.potocnik(at)zdruzenjeobcin.si.