Predlog Uredbe o izvajanju gozdarskih intervencij iz strateškega načrta Republike Slovenije za obdobje 2023 – 2027 -rok: 21. 12. 2023

S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo v pregled in pripombe prejeli Predlog Uredbe o izvajanju gozdarskih intervencij iz strateškega načrta Republike Slovenije za obdobje 2023 – 2027 (v nadaljevanju: Uredba).

Uredba določa namen podpore, vlagatelje in upravičence, upravičene stroške, pogoje za dodelitev podpore, merila za ocenjevanje vlog, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti in finančne določbe za izvajanje intervencijskih naložb v:

Občine so med drugim lahko vlagateljice za:

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 21. 12. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si.