Predlog Strateškega načrta za razvoj kolesarstva do leta 2030 – rok: 26.1.2024

S strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo smo v pregled in mnenje prejeli predlog Strateškega načrta za razvoj kolesarstva do leta 2030 (v nadaljevanju: Strateški načrt).

Vizija razvoja kolesarstva v Sloveniji:

Zastavljeni cilji za uresničevanje vizije so razdeljeni v štiri skupine. Glavnim strateškim ciljem sledijo specifični cilji, ki so infrastrukturni, cilji mehkih ukrepov in organizacijski cilji. Za doseganje posameznega cilja so predvideni ukrepi, ki jih bo izvajala nosilna organizacija s pomočjo ostalih vključenih deležnikov. Vsak cilj ima za merjenje uspešnosti določene kazalnike in ciljne vrednosti do leta 2030.

Strateški cilji:

Infrastrukturni cilji:

Cilji mehkih ukrepov:

Organizacijski cilji:

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 26. 1. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.