Predlog Pravilnika o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2024 – rok: 8. 12. 2023

Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili Predlog Pravilnika o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2024 (v nadaljevanju: Pravilnik), ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance.

V Pravilniku  so določeni zneski za odmero davka od premoženja določenih v 159. členu Zakona o davkih občanov.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno jutri, 8. 12. 2023 na elektronski naslov ana.potocnik@zdruzenjeobcin.si.