PREDLOG PRAVILNIKA O STROKOVNEM SVETU ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO – ROK: 27. 10. 2023

Na spletni strani eDemokracija, smo zasledili objavljen predlog Pravilnika o strokovnem svetu za dolgotrajno oskrbo (v nadaljevanju: Pravilnik), ki ga je pripravilo Ministrstvo za solidarno prihodnost.

Predlog pravilnika določa način imenovanja in razrešitve članov Strokovnega sveta za dolgotrajno oskrbo (v nadaljnju: Strokovni svet za DO) ter način njegovega dela.

Strokovni svet za DO je najvišji posvetovalni organ ministra, pristojnega za dolgotrajno oskrbo na področju dolgotrajne oskrbe.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 27. 10. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si