PREDLOG PRAVILNIKA O STROKOVNEM IZPITU ZA POVELJNIKA IN OPERATIVNEGA VODJO – ROK: 3. 8. 2023

S strani Ministrstva za obrambo smo v pregled in mnenje prejeli predlog Pravilnika o strokovnem izpitu za poveljnika in operativnega vodjo (v nadaljevanju: Pravilnik).

Ta pravilnik določa strokovni izpit za poklicnega gasilca, ki kot poveljnik vodi operativno delo v poklicni gasilski enoti, in za poklicnega gasilca, ki kot operativni vodja vodi operativno delo v poklicni gasilski enoti, način njegovega opravljanja, vsebino, izdajanje potrdil, imenovanje izpitne komisije in plačilo članov izpitne komisije ter vodenje evidence.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko na priloženem obrazcu posredujete do vključno 3. 8. 2023 na elektronski naslov ana.potocnik@zdruzenjeobcin.si.

***