Predlog Pravilnika o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok in otrok s posebnimi potrebami – rok: 3. 6. 2024

Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili predlog Pravilnika o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok in otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju: Pravilnik), ki ga je pripravilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

Predlog Pravilnika sledi čedalje večjim in različnim potrebam pri prevozu skupin otrok in otrok s posebnimi potrebami ter odgovarja na večino nejasnosti in pomanjkljivosti trenutno veljavnega Pravilnika o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok.

V Predlogu se:

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 3. 6. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.