PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O OBRAZCIH ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST – ROK: 1. 9. 2023

Ministrstvo za finance je na spletnem portalu eDemokracija objavilo predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost.

V predlogu Pravilnika se Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3, Priloga 5, Priloga 6, Priloga 9 in Priloga 10 nadomeščajo z novimi prilogami.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko na priloženem obrazcu posredujete do 1. 9. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.