PREDLOG PRAVILNIKA O REDNEM VZDRŽEVANJU JAVNIH CEST

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v pregled in pripombe prejeli predlog Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest, ki so ga pripravili v sodelovanju s predstavniki Direkcije RS za infrastrukturo na podlagi drugega odstavka 19. člena in 154. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22 in 140/22 – ZSDH-1A).

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko na priloženem obrazcu posredujete do 26. 9. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si.