Predlog Pravilnika o ocenjevalni lestvici za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe – rok: 27. 10. 2023

Na spletni strani eDemokracija, smo zasledili objavljen predlog Pravilnika o ocenjevalni lestvici za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe (v nadaljevanju: Pravilnik), ki ga je pripravilo Ministrstvo za solidarno prihodnost.

Predlog Pravilnika določa ocenjevalno lestvico za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe z vrednostjo točk po področjih ocenjevanja iz tretjega odstavka 36. Člena Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1).

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 27. 10. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si.

o_Prav_ocen_lestvPrenos
P1_Prav_ocen_lestvPrenos
P2_Prav_ocen_lestvPrenos