Predlog Pravilnika o načrtih upravljanja mestne logistike, načrtih izvajanja parkirne politike in mobilnostnih – rok: 24. 1. 2024

S strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo smo v pregled in mnenje prejeli predlog Pravilnika o načrtih upravljanja mestne logistike, načrtih izvajanja parkirne politike in mobilnostnih (v nadaljevanju: Pravilnik).

Predlog Pravilnika podrobneje določa:

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 24. 1. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.