Predlog Pravilnika o koncesijah na področju dolgotrajne oskrbe – rok 22. 1. 2024

Ministrstvo za solidarno prihodnost je pripravilo predlog Pravilnika o koncesijah na področju dolgotrajne oskrbe, ki določa:

Pravilnik določa, da je koncedent država oziroma občina, koncesijo za opravljanje javne službe v DO na domu podeli občina s soglasjem ministrstva.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 22. 1. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.

* * *