PREDLOG PRAVILNIKA O DOLOČITVI SEZNAMA TIPIZIRANIH GASILSKIH VOZIL, POSEBNE ZAŠČITNE IN REŠEVALNE OPREME TER ORODIJ ZA OPRAVLJANJE NALOG GASILSTVA ZA KATERE SE DAVEK NA DODANO VREDNOST OBRAČUNAVA IN PLAČUJE PO POSEBNI NIŽJI STOPNJI 5% OD DAVČNE OSNOVE – ROK 6. 9. 2023

Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo predloga Pravilnika o določitvi seznama tipiziranih gasilskih vozil, posebne zaščitne in reševalne opreme ter orodij za opravljanje nalog gasilstva za katere se davek na dodano vrednost obračunava in plačuje po posebni nižji stopnji 5 % od davčne osnove (v nadaljevanju: Pravilnik), katerega je pripravilo Ministrstvo za finance.

Gasilska vozila, za katera se davek na dodano vrednost obračunava in plačuje po posebni nižji stopnji 5 % od davčne osnove:

 1. poveljniška vozila;
 2. gasilska vozila;
 3. gasilska vozila s cisterno;
 4. gasilska vozila s prahom;
 5. gasilska vozila za gašenje in reševanje z višin;
 6. tehnična in orodna vozila;
 7. gasilska vozila za gozdne požare;
 8. gasilska logistična vozila;
 9. gasilski čolni;
 10. gasilski priklopniki.

Posebna zaščitna oprema, za katero se davek na dodano vrednost obračunava in plačuje po posebni nižji stopnji 5 % od davčne osnove:

 1. gasilska zaščitna obleka, standard SIST EN 469;
 2. zaščitna obleka za gašenje požarov v naravi, standard SIST EN 15384;
 3. gasilska zaščitna čelada, standard SIST EN 443;
 4. gasilska zaščitna čelada za gašenje požarov v naravi, standard SIST EN 16471;
 5. gasilska zaščitna čelada za tehnično reševanje, standard SIST EN 16473;
 6. gasilski pas, standard SIST EN 358;
 7. gasilske zaščitne rokavice, standard SIST EN 659;
 8. gasilski zaščitni škornji, standard SIST EN 15090;
 9. izolirni dihalni aparat, standard SIST EN 137;
 10. gasilska delovna obleka.

Reševalna oprema ter orodje za opremo gasilskih vozil, za katero se davek na dodano vrednost obračunava in plačuje po posebni nižji stopnji 5 % od davčne osnove, se uvrščajo:

 1. zaščitna oprema;
 2. gasilna oprema;
 3. cevi, armature in pribor;
 4. reševalna oprema;
 5. sanitetni pribor;
 6. oprema za osvetlitev in signalizacijo;
 7. delovne naprave;
 8. ročno orodje in merilne naprave;
 9. posebna oprema.

Vaše pripombe, mnenja in predloge nam lahko posredujte do 6. 9. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si.