Predlog Pravilnika o določanju cen subvencioniranega prevoza – rok: 8. 5. 2024

Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili predlog Pravilnika o določanju cen subvencioniranega prevoza (v nadaljevanju: Pravilnik), ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Predlog Pravilnika določa:

Subvencionirane cen vozovnic znašajo:

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 8. 5. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.