Predlog novele Zakona o lokalnih volitvah – rok: 20. 2. 2024

S strani Ministrstva za javno upravo smo v pregled in mnenje prejeli predlog novele Zakona o lokalnih volitvah (v nadaljevanju: Zakon).

Na 6. seji Delovne skupine za lokalno samoupravo je Ministrstvo napovedalo pripravo novele Zakona, ki je posledica odločbe Ustavnega sodišča RS. Ustavno sodišče je namreč junija 2020 ugotovilo, da so členi zakona, ki urejajo varstvo volilne pravice, v neskladju z ustavo.

Novela Zakona zato med drugim na novo ureja:

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 20. 2. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.