Predlog novele Zakona o financiranju občin – rok: 19. 2. 2024

S strani Ministrstva za javno upravo smo v pregled in mnenje prejeli predlog novele Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju: Zakon).

Na 6. seji Delovne skupine za lokalno samoupravo je bilo obravnavano Poročilo operativne podskupine za pripravo predlogov za morebitno spremembo financiranja občin, ki je bilo tudi podlaga za določitev povprečnine za leto 2024. S ciljem trajne spremembe formule za izračun primerne porabe občin, spremembe sistema sofinanciranja občin z evidentiranimi romskimi naselji, poenostavitve sofinanciranja delovanja skupnih občinskih uprav, spremembe podlag za ugotavljanje razvitosti občin in omogočanja zadolževanja občin v tujini je bil zato pripravljen predlog novele Zakona.

Novela Zakona na novo določa:

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 19. 2. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.