Predlog novel Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije in Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije – rok: 17. 4. 2024

Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo predlogov Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: ZSROVE) in predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: ZUNPEOVE), ki ju je pripravilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije

Namen sprememb ZSROVE je prenos določb Direktive 2023/2413/EU. Rok za njen prenos v slovenski pravni red je sicer 21. 5. 2024, vendar pa je treba že do 1. 7. 2024 prenesti člene, ki se nanašajo na izdajo upravnih dovoljenj za postavitev naprav na OVE.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

Do sprememb Zakona prihaja zaradi prenosa določb Direktive 2023/2413/EU. Poleg zgoraj navedena, so dodane še manjše izboljšave določenih členov, brez večjih vsebinskih sprememb. Gre pa predvsem za člene, ki posegajo v Zakon o kmetijskih zemljiščih  in so bili v zakon vneseni na predlog Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Namen členov je konkretizacija nekaterih določb o agrofotovoltaiki ter nekaj drugih manjših sprememb.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 17. 4. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.  

MOPE_ZSROVE_MAREC-2024Prenos