Predlog Energetskega zakona -rok 4. 1. 2024

Glavni cilji predloga Zakona so::

Predlog Zakona med drugim določa temeljna načela energetske politike ter ukrepe upravljanja energetske politike, vključno s prednostno rabo energijskih virov in energentov, LEK in energetske bilance.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 4. 1. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.

* * *