Poziv za posredovanje predlogov za spremembe in dopolnitve Zakona o prekrških – rok: 11. 7. 2024

V mesecu aprilu 2024 je Državni zbor RS sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1K), s katerim je bil Zakon o prekrških (ZP-1) usklajen s tremi odločbami Ustavnega sodišča RS.

V postopku usklajevanja ZP-1K je bilo podanih več predlogov za obširnejše spremembe in dopolnitve ZP-1, med katerimi so bili tudi predlogi za sistemske spremembe na področju prekrškovnega prava.

Na Ministrstvu za pravosodje so pristopiti k pripravi obsežnejših sprememb in dopolnitev ZP-1, ter zaprosili za podajo predlogov, mnenj in dopolnitev.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 11. 7. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.